Jukka-Pekka Kuokkanen

Kyllä sote yhtä miestä kaipaa

Ammatillista osaamista Poliittista kokemusta Inhimillisellä otteella

Aluevaaliteemat

Pidetään kaikki kunnat mukana

Turun peruspalvelujen saatavuus on pikaisesti turvattava. Apuna tarvitaan myös palveluseteleitä. Suurten kaupunkiseutujen lisäksi pitää pienten kuntien ja saariston palveluista huolehtia. Lue lisää

Jatkuvasti käytettävät palvelut tarvitaan lähipalveluina. Isoja leikkauksia ja erikoistutkimuksia kannattaa hyvinvointialueella sen sijaan keskittää.

Vanhusten hoivayksiköitä pitää olla jatkossakin joka puolella hyvinvointialuetta. Tämä on tärkeää ikäihmisten lisäksi myös heidän omaisilleen.

Terveyden edistäminen jää suurelta osin kuntien vastuulle. Kuntien ja alueen yhteistyölle tarvitaan koordinointia.

Muistetaan ihmisten erilaisuus

Eri-ikäiset varsinaissuomalaiset hyötyvät erilaisista palveluista. Nuorten ja työikäisten sote-palveluista voidaan osa digitoida ja tämä tuo sujuvuuden lisäksi kustannustehokkuutta. Työterveyden puolella etäpalveluista on jo erinomaisia kokemuksia. Lue lisää

Ikäihmiset ja monet vammaisryhmät kaipaavat kuitenkin aivan perinteistä palvelua kasvokkain – tutulta ammattilaiselta. Omalääkäri jokaiselle Varsinais-Suomen seniorille!

Turvattomuus ja yksinäisyys ovat ikäihmisten suurin ongelma erityisesti koronan jälkimainingeissa ja tällöin apu löytyy usein kevyemmin tuetusta asumismuodosta. Vanhuspalveluihin tarvitaan nopeasti lisää vaihtoehtoja kotona asumisen ja raskaan hoivan väliin.

Erityisesti sairaana jokainen tarvitsee palvelua äidinkielellään. Ruotsin kielen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee edistää mm. kielilisien avulla. Lähitulevaisuudessa tarvitaan hoitohenkilökunnassa myös uusien vähemmistökielien osaajia.

Pidetään kaikki palveluntuottajat mukana

Kannatan sosiaali- ja terveydenhuollossa aitoa monituottajamallia. Ilman yritysten ja järjestöjen resursseja ei palvelutasoa mitenkään voida pitää edes nykyisellään. Lue lisää

Varsinaissuomalaiset käyvät nykyisin lähes yhtä usein yksityislääkärin kuin terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.

Jo puolet vanhusten palveluasumisesta tuotetaan maakunnassamme yksityisen sektorin voimin. Sekä palvelusetelit että ostopalvelut ovat hyviksi osoittautuneita hankintapoja.

Huolehditaan osaajien riittävyydestä

Lääkärien vastaanottotyö terveyskeskuksissa pitää järkevöittää: tarvitsemme 2020-luvulle päivitetyn suomalaisen omalääkärimallin! Lue lisää

Lähihoitajien, sairaanhoitajien ja muiden sote-osaajien alalla pitämiseksi tulee johtamista ja työoloja kehittää, erityisesti sosiaalipalveluissa.

Hyvinvointialueen omien hoitajien palkkatasoa on kohtuullisesti korotettava. Yksityisten toimijoiden saaman korvauksen pitää olla vertailukelpoinen hyvinvointialueen oman tuotannon kustannusten kanssa. Näin turvataan myös paikallisten hoivayritysten ja -järjestöjen palkanmaksukyky.

Hoitoalan koulutuspaikkoja on kiireellisesti lisättävä, samoin oppisopimusten käyttöä. Hoiva-avustajien käyttö on nostettava lain sallimalle tasolle.

Sote alan työperäinen maahanmuutto on syytä organisoida koko hyvinvointialueen tasolla.

Jukka-Pekka

Olen 63-vuotias seniorien palvelutalon toimitusjohtaja Liedosta. Koulutukseltani olen lääkäri sekä eMBA. Toimin kolmatta kautta kunnanvaltuutettuna sekä myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa, tällä hetkellä lautakunnan varapuheenjohtajana. Lisäksi olen jäsenenä mm. Turun Kauppakamarin Terveys- ja hyvinvointialan valiokunnassa sekä Turun Ammatti-instituutin Hyvinvointialojen neuvottelukunnassa. Puoluekannaltani olen kristillisdemokraatti, koska haluan pitää huolta myös heikoimmassa asemassa olevista.

Ennen hallintotyötäni toimin käytännön lääkärintyössä yhteensä 15 vuotta, aluksi omalääkärinä ja sitten työterveyslääkärinä. ”Toisen työurani” olen sitten tehnyt sosiaali- ja terveysalalla. Olen johtanut työterveyttä, vanhuspalveluita ja mielenterveysyksiköitä ja ollut perustamassa useita hoivakoteja sekä lääkärikeskussairaalaa. Olen työskennellyt niin valtiolla, kunnalla kuin pienemmissä ja suuremmissa yksityisissä yrityksissä.

Nykyinen työtehtäväni voittoa tavoittelemattomassa yhdistystaustaisessa yrityksessä on aika pitkälle toiveideni täyttymys: saan yhdessä sitoutuneiden työtoverien kanssa olla kehittämässä laadukasta palvelua ikäihmisille, vieläpä niin että taloudellinen tulos ei ole yrityksen keskeisin päämäärä.

Kannatan sosiaali- ja terveydenhuollossa aitoa monituottajamallia ja sitä että koko maakunta saadaan mukaan palvelujen piiriin: Myös pienten kuntien asukkaiden äänen on kuuluttava. Vanhuspalveluissa tarvitsemme lisää valinnanvapautta ja kevyempiä hoivamuotoja on ripeästi kehitettävä kodin ja raskaan ympärivuorokautisen hoivan väliin. Hallittu työperäinen maahanmuutto on välttämättömyys soten toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Vastustan yksisilmäisyyttä ja kaiken toiminnan tunkemista samaan muottiin. Digitaaliset palvelut ovat mainioita mutta eivät sovi kaikille asiakasryhmille.

Harrastan pianonsoittoa ja muuta musiikkia laajalla skaalalla, jazzista gospeliin ja folkista klassiseen. Aiemmin johdin 25 vuoden ajan eri musiikkiryhmiä, mm. perustamaani Silta-kuoroa ja orkesteria. Sukututkimus ja kulttuurihistorian penkominen on viime vuosina alkanut kovasti kiinnostaa. Opettajavaimoni kanssa meillä on neljä lasta. He ovat kaikki jo aikuisia, mutta aivan uusi näkökulma elämänmenooni on viime vuosina löytynyt kolmen lapsenlapsen paapana.

Hela landskapet med

Jag är en 63-årig läkare från Lundo och jag är verkställande direktör för ett äldreboende i Åbo.

I mitt arbete har jag kunnat leda och utveckla verksamheter inom flera sektorer av hälsovård och socialtjänst, från företagshälsovård till psykisk rehabilitering och från egenläkarverksamhet till äldreomsorg.

Det här är min tredje mandatperiod inom kommunfullmäktige i Lundo. Jag är för närvarande viceordförande i social och hälsovårdsnämnden. Dessutom är jag ledamot i Åbo Handelskammares hälso- och välfärdsnämnd och Åbo yrkesinstituts välfärdsråd. Jag är för en genuin multiproducentmodell och att servicen är till förfogande till alla inom hela landskapet: hemkommunen, åldern eller modersmålet får inte begränsa tillgången till tjänsten inom social- och hälsovården.

Inom äldreservicen behöver vi mer valfrihet: lättare vårdformer måste utvecklas snabbt mellan hem och tung dygnet-runt vård. Kontrollerad arbetskraftsinvandring är en nödvändighet för att säkerställa den framtida driften av vårt välfärdsområde, samt en måttlig höjning av vårdpersonalens lönenivå.

Jag motsätter mig enögdhet och att all verksamhet trängs i samma form. Digitala tjänster är bra men inte lämpliga för alla kundgrupper.